TQ-1B十字槽轮辐式称重传感器

编号:101106
查看:
发布:2019-02-15

(5kN-200kN;500kg-20t) 


拨打电话
Call
在线咨询
Service
产品特点:

TQ-1B十字槽轮辐式称重传感器 具有高底低,钢性好,精度高,抗偏裁能力强等特点。

产品用途:TQ-1B十字槽轮辐式称重传感器适用于皮带秤、料斗秤、仓储秤、料罐、材料力学试验机、劳保安全检测设备


量程:TQ-1B:  5kN(500kg)、10kN(1t)、20 kN(2t)、30 kN(3t)、50 kN(5t)、100 kN(10t)

                                TQ-1BT:  50 kN(5t)、100 kN(10t)、200 kN(20t)

技术参数及外形尺寸:序号

产品技术参数

1

额定载荷

5-20t

2

综合精度

≤0.03%F.S

3

灵敏度

2.0mV/V

4

线性

≤0.03%F.S

5

滞后

≤0.05%F.S

6

蠕变

≤0.05%F.S/30min

7

重复性

≤0.02%F.S

8

零点输出

0.1%F.S

9

输入阻抗

387±20Ω

10

输出阻抗

350±5Ω

11

绝缘阻抗

≥5000MΩ

12

输出温度影响

<0.05%F.S/10℃

13

零点温度影响

<0.05%F.S/10℃

14

推荐激励电压

10V(DC)

15

适用温度范围

-10~70℃

16

安全过载

150%F.S

17

材质

合金钢

18

接线方式

红……E+(输入正)

黑……E-(输入负)

绿……S+(输出正)

白……S-(输出负)
型号

量程(kN)

量程(t)

D

D1

D2

D3

D4

H

H1

H2

W

T

TQ-1B

5-100

0.5-10

118

100

82

36

24

50

43

6.5

4×5

8×Φ9

TQ-1BT

50-200

5-20

130

105

84

48

32

55

48

7

4×5

8×Φ14

图片与实物略有差异,以实物为准 / 济南泰钦保留随时更改、撤消产品型号、规格的权利,恕不另行通知